Back to Poetry

dream1

Като пчели на пита

с разни хора се

зряхме

От балконите

на някакъв хотел

И пътя не знаехме

един до друг

Отвътре